sk
SK
CZ | EN
MENU
 

  

 
 
KORPORÁTNE BANKOVNÍCTVO
Investičné financovanie | Prevádzkové financovanie | Projektové financovanie | Bankové záruky

V rámci korporátneho bankovníctva sa zameriavame najmä na financovanie malých a stredných podnikov naprieč širokou škálou odvetví. Vďaka flexibilite a individuálnym riešeniam dokážeme promptne uspokojiť aj náročné a špecifické požiadavky. V záujme zabezpečenia dlhodobej stability zároveň pristupujeme ku každému prípadu s maximálnou obozretnosťou.

Zoznámte sa s našou ponukou, radi Vás lepšie spoznáme a pomôžeme pri realizácii Vašich podnikateľských plánov.

Investičné financovanie

Investičný úver Vám umožní financovať rozvoj Vašej spoločnosti a využíva sa spravidla na kúpu technológií, nehnuteľností či modernizáciu a rekonštrukciu majetku.

ZISTIŤ VIAC

Prevádzkové financovanie

Prevádzkové úvery Vám pomôžu s financovaním pohľadávok, zásob, kontraktov a zákaziek. Môžete ich však využiť aj na preklenutie prechodného nedostatku finančných prostriedkov.

ZISTIŤ VIAC

Projektové financovanie

Pomôžeme Vám tiež s financovaním výstavby alebo rekonštrukcie komerčných nehnuteľností, nákupom nehnuteľnosti za účelom jej ďalšieho predaja alebo dlhodobého prenájmu. Úver vieme poskytnúť aj na financovanie energetických projektov, kapitálovo náročných investičných akcií a akvizícií. Primárne sa zameriavame na financovanie projektov v Bratislave a blízkom okolí.

ZISTIŤ VIAC

Bankové záruky

Bankové záruky poskytujeme za tuzemské subjekty v prospech tuzemských subjektov alebo v prospech subjektov s domicilom v rámci EÚ.

Bankové záruky zabezpečujúce dovoznú alebo vývoznú platbu alebo záruky za spotrebné dane z vína, piva, liehu a iných, všeobecne nazývané ako colné záruky, neposkytujeme.

ZISTIŤ VIAC

Platobné služby a prostriedky
Platobné karty
Internet banking
Hotovostné služby
Bezhotovostné platby
PRODUKTY PRE OBYVATEĽSTVO
Termínované vklady | Korporátne dlhopisy | Sporiace účty | Bežné účty | Platobné služby

Nie sme banka len pre bohatých klientov. Prostredníctvom siete obchodných miest pokrývajúcej všetky kraje Slovenska prinášame jedinečné možnosti zhodnotenia financií aj širokej verejnosti. Každý, kto hľadá nadpriemerné, fixné a bezpečné zhodnotenie svojich úspor, je u nás na správnej adrese. Okrem bežných bankových produktov, ako sú termínované vklady, sporiace a bežné účty, nájdete u nás aj výnosovo mimoriadne atraktívny investičný produkt – korporátne dlhopisy, ktoré sú Vám k dispozícii už od investície 3 000 €.

Skúste to s Privatbankou a začnite svoje peniaze naozaj zhodnocovať!

Termínovaný vklad

Temínovaný vklad Vám prináša garantované a nadpriemerné zhodnotenie Vašich úspor. Sami rozhodnete, ako dlho necháte svoje peniaze v banke pracovať. Po celý tento čas budú chránené Fondom ochrany vkladov. V prípade neočakávanej situácie máte navyše možnosť ich predčasného výberu.

ZISTIŤ VIAC
Koprorátne dlhopisy

Korporátne dlhopisy sú určené každému, kto chce získať podstatne vyšší výnos z investovaných prostriedkov ako pri termínovaných vkladoch. Dlhopisy nie sú chránené Fondom ochrany vkladov, preto pri ich výbere treba dôsledne zvážiť najmä kvalitu emitenta.

V prípade dlhopisov v našej ponuke sú to výhradne spoločnosti z ekonomicky silnej a diverzifikovanej skupiny PENTA.


Hospodárske výsledky skupiny PENTA

ZISTIŤ VIAC
Sporiace účty

Sporiaci účet je určený na pravidelné či nepravidelné sporenie finančných prostriedkov. Na tomto type účtu svoje peniaze zhodnocujete, a zároveň ich máte kedykoľvek k dispozícii.

ZISTIŤ VIAC
Bežné účty

Bežný účet je určený predovšetkým na realizáciu hotovostného a bezhotovostného platobného styku. Jeho súčasťou sú aj ďalšie platobné služby, medzi ktoré patrí elektronické bankovníctvo a vydávanie platobných kariet..

ZISTIŤ VIAC
Platobné služby a prostriedky
Platobné karty
Internet banking
Hotovostné služby
Bezhotovostné platby
PRIVÁTNE BANKOVNÍCTVO VO FARBÁCH PRIVATBANKY
Individuálne produkty | Komplexná správa majetku | Privátny bankár | Benefity | Poplatky
Ako prvá banka na Slovensku sa špecializujeme na privátne bankovníctvo a už viac ako 12 rokov udávame trendy v tejto oblasti. Sme lídrom na trhu korporátnych dlhopisov na Slovensku a v Česku. Klientom, ktorí hľadajú efektívne zhodnotenie majetku bez starostí, ponúkame komfort komplexnej správy majetku s aktívne riadeným portfóliom. Ak však máte vlastné predstavy o investovaní, naši odborníci Vám radi pomôžu pri výbere z prakticky neobmedzenej škály nezávislých produktov z celého sveta. Obmedzovať Vás rozhodne nebudeme. Záleží len na Vás.

Spoznajte svet privátneho bankovníctva, ako ho vidíme my v Privatbanke!
Korporátne dlhopisy
Komplexná správa majetku
Nezávislé produkty


Individuálne produkty

Ponúkame Vám pestrú škálu individuálnych produktov a služieb na najvyššej úrovni počnúc bežnými účtami a platobnými službami, cez korporátne dlhopisy kvalitných emitentov až po individuálne investovanie na peňažnom, devízovom či kapitálovom trhu.

Výber je len a len na Vás, obmedzovať Vás rozhodne nebudeme...
Korporátne dlhopisy
Bankové dlhopisy
Nadlimitné termínované
vklady
Nezávislé produkty
Bežné účty
Platobné služby a prostiriedky
Úvery
Devízové obchody
Zaujali sme Vás? Dohodnite si nezáväznú konzultáciu s privátnym bankárom alebo nám nechajte svoj kontakt a my sa Vám ozveme.
KONTAKTOVAŤ

Korporátne dlhopisy

Korporátne dlhopisy predstavujú alternatívu k termínovaným vkladom a ponúkajú vyšší výnos vyplácaný spravidla polročne a zdaňovaný zrážkovou daňou. Pri investovaní do dlhopisov je dôležitá najmä kvalita emitenta. Našim klientom preto ponúkame výhradne dlhopisy spoločností z ekonomicky silnej a diverzifikovanej skupiny PENTA.

PRINCÍP JE JEDNODUCHÝ

Vy ako investor kúpou dlhopisu de facto požičiavate na určité obdobie peniaze tomu, kto dlhopis vydáva (emitentovi). Emitent Vám za to pravidelne vypláca dohodnutý úrokový výnos a pri splatnosti dlhopisu vyplatí späť nominálnu hodnotu dlhopisu.

VÝHODY DLHOPISOV V NAŠEJ PONUKE

 • Nadpriemerný fixný výnos
 • Pravidelné vyplácanie výnosu na zvolený účet
 • Možnosť predaja dlhopisu aj pred splatnosťou
 • Zdaňovanie výnosov zrážkovou daňou
 • Len silní a renomovaní emitenti
Ponuka od 100 000 €
Ponuka od 3 000 €
Dlhopisy Penta 58
EMITENTPenta Funding, a. s.
HLAVNÝ MANAŽÉRPrivatbanka, a.s.
ISINSK4120013343
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE10 000 000,-
MENAEUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU1 000,-
EMISNÝ KURZ95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
FIXNÝ KUPÓN3,80 % p. a.
VÝNOSVyplácaný polročne
SPLATNOSŤ DLHOPISU27.09.2019
OBCHODOVATEĽNOSŤNa trhu organizovanom Privatbankou
Dlhopisy Dr.Max 21
EMITENTGLEBI HOLDINGS PLC
HLAVNÝ MANAŽÉRPrivatbanka, a.s.
ISINCZ0000000963
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE140 000 000,-
MENACZK
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU50 000,-
EMISNÝ KURZ95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
VÝNOS DO SPLATNOSTI4,05 % p.a.
VÝNOSVyplácaný polročne
DÁTUM EMISIE28.09.2017
SPLATNOSŤ DLHOPISU28.03.2021
OBCHODOVATEĽNOSŤNa trhu organizovanom Privatbankou
Dlhopisy Digital Park 07
EMITENTDP - IV, s.r.o.
HLAVNÝ MANAŽÉRPrivatbanka, a.s.
ISINSK4120013137
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE25 000 000,-
MENAEUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU1 000,-
EMISNÝ KURZ95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
VÝNOS DO SPLATNOSTI4,05 % p.a.
VÝNOSVyplácaný polročne
DÁTUM EMISIE01.08.2017
SPLATNOSŤ DLHOPISU01.02.2021
OBCHODOVATEĽNOSŤNa trhu organizovanom Privatbankou
Dlhopisy Sky Park EUR 05
EMITENTSKY PARK FUNDING, s.r.o.
HLAVNÝ MANAŽÉRPrivatbanka, a.s.
ISINSK4120013418
MENOVITÁ HODNOTA EMISIE10 000 000,-
MENAEUR
MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU1 000,-
EMISNÝ KURZ95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
VÝNOS DO SPLATNOSTI4,05 % p.a.
VÝNOSVyplácaný polročne
SPLATNOSŤ DLHOPISU16.04.2021
OBCHODOVATEĽNOSŤNa trhu organizovanom Privatbankou
Archív dlhopisov

PROJEKTY FINANCOVANÉ AJ PROSTREDNÍCTVOM DLHOPISOV SKUPINY PENTA

Zaujali sme Vás? Dohodnite si nezáväznú konzultáciu s privátnym bankárom alebo nám nechajte svoj kontakt a my sa Vám ozveme.
KONTAKTOVAŤ
skryť

Bankové dlhopisy

Dlhopisy Privatbanky ponúkajú zaujímavú úrokovú sadzbu a pevne určenú lehotu splatnosti. Výhodou v porovnaní s termínovaným vkladom je možnosť ich predčasného predaja aj pred splatnosťou na sekundárnom trhu, ktorý pre našich klientov organizujeme.

PREHĽAD AKTUÁLNYCH BANKOVÝCH DLHOPISOV PRIVATBANKY

Názov dlhopisuEmitentCelková hodnota emisieSplatnosťFixný kupónProspekt
Privatbanka 21Privatbanka, a. s.3 000 000 €18. 9. 2020 1,30 % p. a.áno
Presné znenie emisných podmienok všetkých emisií dlhopisov, ktoré predáva Privatbanka, sú k dispozícii u vášho privátneho bankára alebo na vyžiadanie na adrese treasury@privatbanka.sk

Prospekty dlhopisov Privatbanky
Zaujali sme Vás? Dohodnite si nezáväznú konzultáciu s privátnym bankárom alebo nám nechajte svoj kontakt a my sa Vám ozveme.
KONTAKTOVAŤ
skryť

Nadlimitné termínované vklady

Nadlimitný termínovaný vklad Privatbanky umožňuje efektívne zhodnocovať voľné prostriedky na termínovanom účte.

Individuálnu úrokovú sadzbu pre splatnosť od jedného dňa a do jedného roka si môžete dohodnúť už od objemu 25 000 € alebo ekvivalent v cudzej mene.

Privatbanka umožňuje klientom investovať aj prostredníctvom štruktúrovaného nadlimitného termínovaného vkladu, ktorého výnos nie je pevný ako pri nadlimitnom termínovanom vklade, ale závisí od vývoja vopred stanoveného podkladového aktíva (napr. akciový index DAX).

Zaujali sme Vás? Dohodnite si nezáväznú konzultáciu s privátnym bankárom alebo nám nechajte svoj kontakt a my sa Vám ozveme.
KONTAKTOVAŤ
skryť

Bežný účet Privatbanka Wealth Konto

Privatbanka Wealth Konto je určené náročným klientom privátneho bankovníctva vrátane právnických osôb.
Získate s ním BEZPLATNE:

 • Zriadenie a vedenie účtu
 • Platobnú kartu MasterCard Gold s individuálnym poistením
 • Platobnú kartu Diners Club (v rámci služby PWM)
 • Platby kartou doma a v zahraničí
 • Internet banking
 • SEPA platby
 • Vklad a výber hotovosti v pobočke
 • Výber hotovosti z bankomatov Prima banky v SR
 • Výpis z účtu mesačne

Úrokové sadzby
Kompletný zoznam služieb k účtu Privatbanka Wealth Konto nájdete v aktuálnom sadzobníku.

Zaujali sme Vás? Dohodnite si nezáväznú konzultáciu s privátnym bankárom alebo nám nechajte svoj kontakt a my sa Vám ozveme.
KONTAKTOVAŤ
Nenašli ste, čo ste hľadali? Pozrite si aj ďalšie bežné účty z našej ponuky.
skryť

Úvery

Ako klient privátneho bankovníctva máte k dispozícii výhodný úver zabezpečený cennými papiermi, ktoré máte u nás v správe. Získate tak komfortný a rýchly prístup k hotovosti bez nutnosti speňažiť svoje portfólio.

Úvery poskytujeme:

 • splátkové alebo kontokorentné,
 • vo výške od 100 000 €,
 • v mene EUR alebo CZK,
 • zabezpečené cennými papiermi alebo pohľadávkami z výnosov z cenných papierov,
 • so splatnosťou do 3 rokov.
Zaujali sme Vás? Dohodnite si nezáväznú konzultáciu s privátnym bankárom alebo nám nechajte svoj kontakt a my sa Vám ozveme.
KONTAKTOVAŤ
skryť

Devízové obchody

Privatbanka umožňuje klientom flexibilne riešiť potrebu finančných prostriedkov v cudzej mene, ako aj zabezpečiť obchody voči menovému riziku na devízovom trhu. Klientom poskytujeme individuálny výmenný kurz pri objeme obchodu už od 5 000 € alebo ekvivalente v cudzej mene. Táto hranica patrí medzi najnižšie na slovenskom bankovom trhu.

Pri stanovovaní kurzu zohľadňujeme nielen objem konkrétnej transakcie, ale aj celkový objem realizovaných obchodov klienta za určité obdobie. Ponúkame tak atraktívne podmienky aj pre klientov, ktorí realizujú častejšie konverzie v menších finančných objemoch.

Zaujali sme Vás? Dohodnite si nezáväznú konzultáciu s privátnym bankárom alebo nám nechajte svoj kontakt a my sa Vám ozveme.
KONTAKTOVAŤ
skryť

Nezávislé produkty

Chcete si vybrať investície sami?

Sprostredkujeme Vám nákup prakticky akéhokoľvek finančného nástroja obchodovaného na ktorejkoľvek z hlavných svetových búrz alebo na mimoburzovom trhu.

Na rozdiel od iných bánk ponúkame klientom možnosť investovať aj do moderných efektívnych produktov, akými sú fondy obchodované na burze − Exchange Traded Funds (ETF) alebo investičné certifikáty. Tieto investičné nástroje väčšinou predstavujú výhodnejšiu alternatívu investovania ako masovo používané podielové fondy.

Zaujali sme Vás? Dohodnite si nezáväznú konzultáciu s privátnym bankárom alebo nám nechajte svoj kontakt a my sa Vám ozveme.
KONTAKTOVAŤ
skryť
Komplexná správa majetku

Služba Privatbanka Wealth Management (PWM) predstavuje komplexnú správu finančného majetku v podobe aktívne riadeného portfólia cenných papierov šitého na mieru pre každého klienta individuálne. Ponúka banku ako celok a predstavuje vrchol služieb, ktoré klientom poskytujeme. Ak chcete svoj majetok zhodnocovať efektívne a starosti o peniaze radšej necháte na profesionálov, táto služba je práve pre Vás.

Služba Privatbanka Wealth Management je dostupná pre klientov s objemom finančných prostriedkov už od 170 000 €.


ZISTIŤ VIAC

Privátny bankár

Privátny bankár je špecializovaný bankový poradca, ktorý Vám poskytne individuálnu starostlivosť a osobný prístup pri dôslednom zachovávaní zásady najvyššej diskrétnosti. Má dokonalý prehľad vo finančných produktoch, pozná svojich klientov a ich potreby. Pomáha v procese tvorby investičnej stratégie a poskytne Vám objektívne informácie o situácii na finančnom trhu.

Vybrať bankára

Privatbanka exclusive zone

Privatbanka Exclusive Zone je vernostný program, ktorý Vám otvára dvere do sveta luxusu, prestíže a zážitkov. Umožní Vám získať atraktívne benefity u našich partnerov zvučných mien a je vytvorená špeciálne pre klientov Privatbanky. Doprajte si viac s Privatbanka Exclusive Zone!

Zistiť viac

Privatbanka health management

Záleží nám aj na tom najcennejšom, čo máte – na Vašom zdraví. Ako klient privátneho bankovníctva preto automaticky získavate benefit v podobe nadštandardnej starostlivosti o zdravie – Privatbanka Health Management. Tento unikátny koncept je založený na osobnom prístupe v poskytovaní zdravotnej starostlivosti od nadštandardného ambulantného ošetrenia až po komplexný manažment zdravotnej starostlivosti.

Zistiť viac
Poplatky

Nemáme čo skrývať, s našimi klientmi hovoríme o poplatkoch za naše služby otvorene a na rovinu. Považujeme to za nevyhnutnú súčasť vzťahu založeného na dôvere. . Vyberáme pre Vás to najlepšie a vďaka produktom s nižšími poplatkami, ako napríklad Exchange Traded Funds, vieme klientom zabezpečiť atraktívnejšie výnosy. Presvedčte sa sami.

ZISTIŤ VIAC

Novinky
Spustili sme novú webstránku
01.11.2017
ZISTI VIAC
Zisk skupiny PENTA v roku 2016 vzrástol o 25 %
03.07.2017
ZISTI VIAC
Poklepali základný kameň projektu SKY PARK
19.05.2017
ZISTI VIAC
Privatbanka s ROE nad 10 % aj v roku 2016
16.01.2017
ZISTI VIAC
Blog
Aby vás netrápili kurzové pohyby 19.09.2017
ZISTI VIAC
Akcie a analytici 11.09.2017
ZISTI VIAC
Staré, staršie, najstaršie, Tóth Richard 03.08.2017
ZISTI VIAC
Sú akcie rizikové? Záleží na uhle pohľadu, Ondriska Pavol 20.07.2017
ZISTI VIAC
Magazín
06 / 2017
Rozhovor s Markom Dospivom, partnerom finančnej skupiny Penta
VŠETKY MAGAZÍNY
03 / 2017
Rozhovor s Tomášom Slechanom, generálnym riaditeľom lekární Dr.Max na Slovensku
VŠETKY MAGAZÍNY
09 / 2016
Rozhovor s Marekom Benčatom, riaditeľom Odboru privátneho bankovníctva
VŠETKY MAGAZÍNY
06 / 2016
Rozhovor s Mariánom Slivovičom, investičným riaditeľom Penty
VŠETKY MAGAZÍNY
Kurzový lístok
NákupPredajVývoj
ZOBRAZIŤ VŠETKY
Prehľad finančného trhu
ZOBRAZIŤ VIAC